IndexProfielRegistrerenHelpActive TopicsSearch Inloggen
Index / Nieuws, actualiteit en media Nieuw Topic
Dit topic is 40 pagina's lang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Auteur:
Topic : Rechtse commies vs. linkse nazis [politiek topic] Vorige pagina | Volgende pagina
Lionheart
|"| |''| |"| >')
Usericon van Lionheart
Posted 17-04-2009 15:39 by Lionheart Profiel van Lionheart

Grey vindt van niet, commies zijn niet te vertrouwen.


Greycloak
Gebroeders Grey
Usericon van Greycloak
Posted 17-04-2009 15:40 by Greycloak (Speciaal lid) Profiel van Greycloak

quote:
Op 17 april 2009 15:39 schreef Lionheart het volgende:
Grey vindt van niet, commies zijn niet te vertrouwen.
Voelt best lekker, mijn hand in jouw anus en dan buikspreken, vind je ook niet?What a day, what a day If you can look it in the face and hold your vomit


Lionheart
|"| |''| |"| >')
Usericon van Lionheart
Posted 17-04-2009 15:41 by Lionheart Profiel van Lionheart

Ooooh Grey, iets meer naar rechts.


bastianus
Usericon van bastianus
Posted 17-04-2009 15:56 by bastianus Profiel van bastianus

quote:
Op 17 april 2009 15:41 schreef Lionheart het volgende:
Ooooh Grey, iets meer naar rechts.

Nog rechtser?


Het radicale feminisme is niet eens een lachnummer meer: het is een karikatuur van een parodie op een klucht.


Lionheart
|"| |''| |"| >')
Usericon van Lionheart
Posted 17-04-2009 16:00 by Lionheart Profiel van Lionheart

Extreem rechts.


kwelgeest
en de ladyboys
Usericon van kwelgeest
Posted 17-04-2009 18:14 by kwelgeest Profiel van kwelgeest

quote:
Op 15 april 2009 16:26 schreef bastianus het volgende:
Zolang horecamensen, winkelpersoneel, zorgpersoneel, thuiszorgers en bepaalde fabriekswerknemers door hebberige werkgevers rond uitkeringsniveau uitbetaald worden blijft het ook wel aantrekkelijk om uitkering te blijven trekken. En het verlagen van de minimumuitkering zou vrij asociaal zijn,
Verhoging van de Cao-minimumlonen leidt tot een slechtere concurrentiepositie voor Nederland. Als door de stijging in de (loon)kosten minder Nederlandse producten worden afgenomen door het buitenland en er minder via Nederland wordt doorgevoerd leidt dat weer tot een hogere werkloosheid in Nederland. Oftewel een stijging in collectievekosten. Als de collectieve lasten stijgen en steeds minder mensen het leven van steeds meer mensen moeten onderouden leidt dat echt niet tot meer solidariteit tussen mensen en bevolkingsgroepen; Eerder het tegenovergestelde.

Het gat tussen wel of niet werken is voor sommige (lees: teveel) mensen te klein. Hierdoor ervaren zij het als gunstiger om niet te werken. Dit moet natuurlijk tegengegaan worden, maar verhoging van de minimumlonen is geen optie. Ik ben in eerste instantie van mening dat er meer en beter gecontroleerd moet worden op misbruik van de sociale voorzieningen. Mensen die niet willen werken moeten sneller en heftiger gekort worden op hun uitkering(en). Maar ik denk ook dat alle uitkeringen en subsidies wat naar beneden mogen. Die dingen liggen hier in Nederland behoorlijk hoog. Het is nou niet zo dat in andere (west) Europese landen waar het sociale vangnet minder royaal is hele volksstammen liggen te creperen. Voor veel mensen moet je de prikkel om te werken niet te klein maken, anders gaan ze niet meer aan het werk. En: Hoe groter het collectief, hoe beperkter de vrijheid van het individu.
Verder denk ik dat ook qua loonhoogte de vrije markt haar werk goed doet. Is er meer vraag naar een bepaald beroep dan zie je de lonen stijgen. Werk in de horeca of in een winkel is nou eenmaal werk dat relatief veel mensen wel willen doen. Het is relatief leuk, licht en ongeschoold. Natuurlijk verdient personeel in die sector niet veel. Zodra zij loonsverhoging eisen is er toch wel iemand die het voor minder wil doen. Vind je dat je te weinig loon krijgt? Ga ander werk en/of een opleiding doen.

quote:
sommige mensen leven nu al onder de armoedegrens.
Ik denk dat dit reuze meevalt. Er zullen vast wel gevallen te vinden zijn, maar ik denk dat het overgrote deel van zulk soort mensen gewoon niet alles aanvraagt waar zij recht op heeft (schuldsanering, zorgtoeslag, huursubsidie etc.). Dit is geen vaag vermoeden. Jaarlijks keert de belastingdienst minder uit aan zulk soort tegemoetkomingen dan zij begroot. Dat betekent dat niet iedereen die er recht opheeft ze aanvraagt.

quote:
Op 15 april 2009 21:16 schreef bastianus het volgende:
Toen het economisch meezat is er ook alleen maar bezuinigd op zorg, sociale voorzieningen, pensioenen en andere zaken waar mensen uit noodzaak gebruik van maken of zelfs premie voor betalen. Terwijl de top van het bedrijfsleven zichzelf schaamteloos kon verrijken en er door de overheid nog niet getornd durfde te worden aan b.v. hypotheekrente-aftrek bij mensen met een huis boven de miljoen euro. Een beschaafd land als Nederland zou zich hier kapot voor moeten schamen.
En als dan het economisch tij tegenzit moeten de mensen onderin voor de shit opdraaien? Klinkt een beetje als de omgekeerde wereld. Gelukkig trappen een hoop mensen onderin nog in verhalen over Marokkanen enzo, dat leidt tenminste lekker de aandacht af van de nare bijverschijnselen van doorgeschoten marktwerking en crisissen die hierdoor kunnen ontstaan.
Zoals ik hierboven al typte moet je de prikkel om te werken niet te klein houden en zorgt een lage participatiegraad niet voor solidariteit in een samenleving. Daar komt bij dat landen met een kleiner collectief (minder ambtenaren, minder subsidies, een beperkter sociaal vangnet en daardoor dus lagere belastingen) het economisch gezien beter doen dan landen met een groter collectief. De trendmatige economische groei is in de VS. hoger dan in Nederland en in Nederland weer hoger dan in de Scandinavische landen.
Als je als land je belastingen verhoogd dan hebben de burgers minder geld te besteden. Een van de eerste dingen waar de burger dan op bespaard is zijn/haar besparingen. Hierdoor neemt de spaarquote af. Hierdoor hebben banken minder geld ter beschikking om uit te lenen. Als de vraag naar geld (leningen) gelijk blijft of stijgt dat stijg in principe de rente. Het wordt voor bedrijven dus duurder om geld te lenen. Dit zal er op, langere, termijn voor zorgen dat bedrijven investeringen uit- of afstellen. Als bedrijven in andere landen, ongeremd door hoge belastingen, echter vrolijk verder kunnen investeren komt ook dit niet ten goed van de Nederlandse concurrentiepositie  stijging werkloosheid  stijging collectieve lasten.
Er is helemaal niets mis mee als ook de overheid in economisch zwaardere tijden de broekriem aanhaalt. Belastingverhogingen leiden immers tot afnamen in bestedingen en besparingen en door het begrotingstekort op te laten lopen schuif je de problemen voor je uit (volgende generatie(s)(?)). Nou zijn er wel linksige economen die beweren dat de overheid ons de crisis uit moet consumeren, maar het is zeer de vraag of die instelling verstandig is.
Het grote probleem momenteel is immers de vraaguitval; niet de aanbodzijde. De consument geeft momenteel geen geld uit. Daar is een reden voor. Als dan echter de overheid geld pompt in verliesleidende bedrijven zodat deze door kunnen gaan met produceren krijgen we Sovjetachtige praktijken waarbij vanuit de overheid wordt aangespoord bepaalde producten te produceren terwijl de consument deze niet wil en dus ook niet af zal nemen. Verspilt geld, verspilde energie en waardeloze voorraden die opgeslagen of vernietigd (wat beide trouwens ook weer geld kost) moeten worden. De vrije markt corrigeert zichzelf en de consument trekt ons weer uit het slop. Daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. Immers, het is maar zeer de vraag of zulk soort overheidsinvesteringen zichzelf ooit terugverdienen, de bedrijven waar ze ingepompt worden hebben al gefaald, blijkbaar hoeft de consument haar producten niet (meer).

Naast dat economisch pragmatisme op de langere termijn pleit voor een kleine overheid denk ik persoonlijk dat het moreel gezien ook juister is. Mensen die werken worden beloond voor hun inspanningen, mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten en het individu heeft meer vrijheid.
Ik ze jou probleem met de hypotheekrenteaftrek ook niet. Mensen met een eigen huis zijn over het algemeen de mensen die werken en de BV Nederland draaiende houden. Wat is er dan mis mee als zij wat van hun eigen geld terugkrijgen? Over de constructie heb ik ook mijn twijfels (riekt naar subsidie en overheidsinmenging), maar met het feit dat werkenden hun geld terugkrijgen niet.

Het is mij trouwens niet duidelijk waar jij die jaren ’30 retoriek vandaan haalt met je “Die Marokkanen sind Unser Unglück”.

De crisis is overigens juist door overheidsingrijpen ontstaan. Het Witte Huis vond dat allerlei minderheden ook een eigenhuis moesten kunnen kopen en ramde daarom haar wil bij de banken door de strot terwijl deze waarschuwden voor de gevaren. En hun vermoedens bleken waar. Deze minderheden waarvan de overheid vond dat zij recht moesten hebben op een eigenhuis, terwijl de vrije markt uit zichzelf deze niet aan deze mensen wilde verkopen, konden de vaste lasten niet meer opbrengen bij rentestijgingen. En toen deed de luchtbel knap.
Het bonussysteem is slecht een bij/randverschijnsel van het kapitalisme/vrije markt (waar in principe overigens helemaal niets mis mee is) die nu door perverse antikapitalisten erbij wordt gehaald in een poging het kapitalisme dood te verklaren. De vrije markt en het kapitalisme zijn echter meer dan een financiële sector met een bonussysteem. En nogmaals, de schuld ligt bij de (een) overheid, niet bij de markt.

quote:
Op 15 april 2009 22:46 schreef bastianus het volgende:
PVV is nou niet echt een solidaire partij. Ze willen belastingen verlagen, vrijere economie, ook op Europees niveau, het "royale" uitkeringssysteem afschaffen en geven de Islam van alles de schuld. Als jij net in een slechte buurt woont waar het barst van de criminele hangjongeren met een "etnische" achtergrond dan spreekt dat laatste punt van de PVV je waarschijnlijk aan, maar kan je niet echt de gevolgen van die voorgaande punten overzien.
Verder is het gewoon te kort door de bocht om iedereen met een uitkering te korten, omdat er een paar klootzakken zijn die misbruik maken van de sociale voorzieningen. Er is ook nog zoiets als blijvende arbeidsongeschiktheid en structurele werkloosheid, en er is niks mis met een vangnet om de gevolgen daarvan op te vangen. Sterker nog, daarmee krijg je een economie waarin mensen zich niet onnodig in de schulden steken (ook uit noodzaak soms) en rond kunnen komen.
Verder zijn er genoeg mensen die voor een uitzendbureau werken, laaggeschoold werk doen, van baan naar baan springen en zich de pleuris werken maar nog niet rond kunnen komen omdat ze door bepaalde werkgevers uitgebuit worden of omdat ze moeten concurreren met veel goedkopere arbeidskrachten uit armere delen van Europa. Dan wordt het aanvragen van een uitkering wel erg aantrekkelijk, ook omdat je dan wél aanspraak maakt op bepaalde subsidies en andere sociale voorzieningen.
Als werkgevers nou eens hun personeel fatsoenlijk moesten betalen en niet klaagden over het moeten betalen van belastingen of sociale rechten van hun werknemers, dan kon er volgens mij indirect alweer een hoop op uitkeringen bespaard worden. Maar omdat een groot deel van hen moeite heeft met iets doodnormaals en fatsoenlijks als "belasting betalen" voor de zwakkeren in de samenleving wordt het verschil tussen arm en rijk ook hier steeds groter.

Die D’66 van jou is voor een vrijere Europese markt dan de PVV.

Er is in principe niets mis met een sociaal vangnet. Arbeidsongeschikten en mensen die buiten hun ‘schuld’ om werkloos blijven hebben indd recht op bepaalde voorzieningen. Maar dat neemt niet weg dat het Nederlandse collectief en het Nederlandse sociale vangnet erg groot zijn, te groot. En dat het Nederlandse systeem momenteel parasitering in de hand helpt waardoor werkende burgers onnodig belastinggeld betalen.
Als er iemand niet wordt uitgebuid dan is het wel de Nederlandse werknemer. Nederland kent een zeer vergaande, verstikkende en belemmerende ontslagbescherming, royale minimumlonen (moet je eens mee in Duitsland aankomen) uitgebreide Cao’s en allerlei ‘pest je baas’-instanties als de Arbo.
Als mensen uit andere landen/EU-lidstaten hier kunnen werken onder het Nederlandse minimumloon en zo Nederlandse werknemers een uitkering in concurreren, ja dan is er iets mis met het systeem. Maar de Europese regels die zulk soort misstanden mogelijk maken worden bejubeld door D’66 en niet door de PVV. De PVV is voor een economisch sterk Europa maar heeft op zulk soort punten hier en daar haar bedenkingen.

quote:
Als de PVV, die niet voor niets in conservatief Amerika populair is, daadwerkelijk de grootste partij wordt en een deel van de standpunten erdoor kan krijgen, kunnen we binnen niet al te korte tijd Amerikaanse toestanden met getto's, drugsoorlogen en uit de hand gelopen criminaliteit verwachten. Dat is namelijk een logisch gevolg van verlies van solidariteit met de zwakkeren.
Die grote drugsoorlogen zijn in Mexico, niet in de VS.

quote:
Edit: Er is niks mis met meer geld voor de overheid om het financieringstekort in ieder geval niet te proberen te vergroten, maar dat zou op een eerlijkere en solidairdere wijze kunnen. Waarom kan er niet meer gevraagd worden van mensen die zichzelf in de goede periode schaamteloos verrijkt hebben, terwijl mensen die het niet breed hebben massaal gepakt moeten worden omdat er een paar ellendelingen zijn die sociale voorzieningen misbruiken?
En Greycloak heeft, vrees ik, gelijk met het feit dat Wouter "Shell" Bos niks doet voor de armere mensen. Sterker nog, ik vrees dat hij gewoon aan het lijntje van de bankiers en captains of industry loopt. Van dat gat maken b.v. PVV en SP gretig gebruik, maar ik vrees dat we met die partijen nog veel slechter af zijn.
Zoals ik hierboven eerder betoogde is er wel wat mis met meer geld voor de overheid. De eerste twee jaar van Balkenende IV ging het Nederland economisch voor de wind. Bedrijven boekten flinke winsten, de werkloosheid en daarmee dus de uitgaven aan sociale voorzieningen waren extreem laag en de overheid kreeg bakken met belastinggeld en aardgasbaten binnen. Iedereen (oppositie, CBS, CPB e.d.) drong er bij de overheid op aan om nu (toen) de zon scheen de economie verder te herstructureren en de overheidsuitgaven terug te dringen. De regering smeet echter met het geld, liet de Zalmnorm los en gebruikte schattingen waarover ze tot in Brussel zeiden dat ze onrealistisch hoog waren om haar begrotingen rond te krijgen. En dan n al die kansen en waarschuwingen moet nu het misgaat de werkende burger weer de portemonnee trekken? Natuurlijk niet. Laat de overheid zelf de riem aanhalen en zelf haar rotzooi opruimen: Stop met die vogelaarwijken, verminder de ontwikkelingssamenwerking, stop de schuldsanering van de Antillen, minder geld naar Europa, snoei in het ambtenarenapparaat, verplicht verschillende ministeries bij elkaar in te trekken (als dat echt geld oplevert), schaf de provincies af, en zo zijn er nog heel veel meer posten waar op bezuinigd kan worden. Verder moet het ontslagrecht versoepeld worden zodat bedrijven beter kunnen anticiperen op de conjuncturele golven, moet de pensioenleeftijd omhoog, moet alle subsidies en uitkeringen versoberd worden.

Een groot collectief is economisch gezien niet wenselijk en moreel verwerpelijk. Hoe groter het collectief hoe minder vrijheid voor het individu.


Niet gehinderd door kennis over daklozen, alleenstaande moeders, minderheden en sociale achterstand. http://www.last.fm/user/kwellie


Schaep
Usericon van Schaep
Posted 17-04-2009 19:41 by Schaep Profiel van SchaepXXL
Gecensureerd!
Usericon van XXL
Posted 17-04-2009 20:06 by XXL Profiel van XXL

quote:
Op 17 april 2009 18:14 schreef kwelgeest het volgende:
Werk in de horeca of in een winkel is nou eenmaal werk dat relatief veel mensen wel willen doen. Het is relatief leuk, licht en ongeschoold.Werk in de horeca = licht, ja?
Praat toch geen poep, man.


Complete tokkie die lijdt aan zware zelfoverschatting.


Nimbus
Usericon van Nimbus
Posted 17-04-2009 20:09 by Nimbus Profiel van Nimbus

Doet hij ook niet.
Kijk ook eens naar de rest van dit epistel.

[Dit bericht is gewijzigd door Nimbus op 09-05-2009 3:28]


Dappere-Speerwerper
Stoethaspel
Usericon van Dappere-Speerwerper
Posted 17-04-2009 23:45 by Dappere-Speerwerper Profiel van Dappere-Speerwerperhttp://myspace.com/clemensk

Kwelgeest wrote: "De trendmatige economische groei is in de VS. hoger dan in Nederland en in Nederland weer hoger dan in de Scandinavische landen."

Nou dan kom ik toch ergens anders op uit hoor.
Gemiddele groei van 1999 tot 2008.

VS 2.54
NL 2.41

Zweden 2.84
Finland 3.16
Noorwegen 2.51
Denemarken 1.62
Ijsland 3.48

Gemiddelde Scandinavië: 2.72

Bron:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsieb020&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1Gemene Lepel
Usericon van Gemene Lepel
Posted 17-04-2009 23:55 by Gemene Lepel Profiel van Gemene Lepel

Ijsland de gekste hehe.


Grey over Kristalnacht: "Als de Joden destijds ook aanslagen hadden gepleegd dan had ik de nazi's misschien wel begrepen."


bastianus
Usericon van bastianus
Posted 18-04-2009 0:23 by bastianus Profiel van bastianus

@Kwelgeest:
Allereerst de complimenten voor je heldere, goed doortimmerde en kloppende betoog. Toch ben ik van mening, door mijn beroeps- en praktijkervaring, dat er wel degelijk teveel bezuinigd wordt bij de verkeerde mensen. Ik zal dit proberen toe te lichten:
Ik werk met drie doelgroepen: Psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten en mensen met een gedragsstoornis. In bijna al deze gevallen gaat het om mensen in een kwetsbare positie die nauwelijks beslissingsbevoegd zijn en waarschijnlijk hun hele leven in een uitkeringssituatie zullen zitten buiten hun eigen schuld om.
Tijdens het kabinet van D66, VVD en CDA zijn er voor hun zorg de persoonsgebonden budgetten ingevoerd. Voogden, familie en bewindvoerders van cliënten konden aanvraag doen naar een bepaalde hoeveelheid geld en hiermee hun eigen zorg inkopen, dit om de zogenaamde "concurrentie en marktwerking in de zorg" te vergroten.
Dit heeft een complete wild-west-situatie tot gevolg gehad, slimme mensen en "zorgmakelaars" hebben, goed onderbouwd en heel handig, een ontzettend groot deel van het zorgbudget binnen de kortste keren opgebruikt.
Verder zijn er nog veel meer mooie voorbeelden van de effecten van marktwerking in zorg. Zorginstellingen zijn gaan speculeren met geld van hun cliënten in vastgoed. De hoeveelheid managers in de zorg is verveelvoudigd, hun salarissen zijn vermeerderd terwijl de "handen aan het bed" zijn verminderd en hun salarissen gelijk zijn gebleven.
Om nu misbruik te voorkomen van de persoonsgebonden budgetten, die ook regelrecht in zakken van ouders, vertegenwoordigers etc. bleken te verdwijnen en niet bij de cliënten terechtkwamen, zijn er extra ambtenaren aangesteld om dit soort zaken te controleren en hebben zorginstellingen meer administratieve krachten aangenomen.
Om nu het geld wat door deze verspilling van belastinggeld verdwenen is terug te halen, worden tegenwoordig werknemers op de werkvloer ontslagen, krijgen cliënten in mijn tak van zorg minder begeleidingsuren en zijn werkers op de vloer ook nog eens de helft van hun tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden omdat ze elke beslissing drie keer op papier moeten verantwoorden voor de overheid die alles controleert. Terwijl overal de directieleden, managers en administratieve werkers zijn toegenomen en meer salaris hebben gekregen, vaak voor werk wat achterwege had kunnen blijven als de "marktwerking" niet was ingevoerd.
Wat ik nu wil zeggen is het volgende:
Efficiëntie en marktwerking zijn prima zaken in het bedrijfsleven die daar hun nut bewezen hebben, maar werken niet als ze in b.v. de zorg op zeer kunstmatige en gemaakte wijze worden toegepast. Mensen zijn namelijk geen producten maar personen die hun aandacht en contact in de praktijk nodig hebben. Alles wat je daarop bezuinigt, zal nadelige gevolgen hebben. Mensen die zorg en aandacht in wat voor vorm dan ook behoeven en die niet krijgen worden namelijk vervelende mensen die naar gedrag gaan vertonen, en daardoor uiteindelijk meer geld zullen gaan kosten.
Niet iedereen heeft het geluk om met een goed stel hersens, stabiele thuissituatie of gezonde geestesgesteldheid geboren te worden. Niet iedereen heeft het geld om een adviseur in te huren of de hersens om zelf de weg te vinden in ons nodeloos ingewikkelde belastingsysteem, en hier maakt de overheid ook handig gebruik van. Niet iedereen heeft de hersens om een goede opleiding te volgen en daar werk bij te vinden.
Ik begrijp dat een intelligent en (vermoed ik) goed gesitueerd iemand als jij weinig problemen heeft met een vrije economie met zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis, maar als je zoals ik met mensen uit de hoek waar de klappen vallen werkt, zit je toch te springen om een overheid die de mensen helpt die nauwelijks voor zichzelf kunnen opkomen. En die niet alle uitkeringsgerechtigden straft voor misbruik van sociale voorzieningen, dat is een negatieve benadering die de wantrouwende houding jegens overheid en lak eraan alleen maar zal vergroten.

Edit: Excuus, het persoonsgebonden budget is geïntroduceerd door het paarse kabinet. Uiteraard, Fortuyns boek heette niet voor niks "de puinhopen van paars".
Vanochtend was er bij Ruud de Wild nog een herhaling van een interview met Pim, die man klonk ineens superintelligent vanmorgen. Vroeger was me dit nooit zo opgevallen, maar sinds Wilders weet ik hoe gelukkig we met Fortuyn mochten zijn. Als die over de zorg en het onderwijs praatte wist hij tenminste waar hij het over had.


[Dit bericht is gewijzigd door bastianus op 18-04-2009 0:33]


Het radicale feminisme is niet eens een lachnummer meer: het is een karikatuur van een parodie op een klucht.


Dappere-Speerwerper
Stoethaspel
Usericon van Dappere-Speerwerper
Posted 18-04-2009 0:52 by Dappere-Speerwerper Profiel van Dappere-Speerwerperhttp://myspace.com/clemensk

"Vanochtend was er bij Ruud de Wild nog een herhaling van een interview met Pim, die man klonk ineens superintelligent vanmorgen."

Pim Fortuyn was natuurlijk niet voor niets hoogleraar in de sociale wetenschappen hehGreycloak
Gebroeders Grey
Usericon van Greycloak
Posted 18-04-2009 12:02 by Greycloak (Speciaal lid) Profiel van Greycloak

quote:
Op 14 april 2009 23:09 schreef Judge M. het volgende:
Daar wonen inderdaad een boel lui die alleen maar aan zichzelf denken ja
quote:
Op 15 april 2009 18:03 schreef Judge M. het volgende:
Klaag dan eens wat minder met dat eeuwige gezeikstraal van je. Ik kan nu niet zeggen dat jij een toonbeeld van positivisme bent.
Grappig. Mensen in het Gooi moeten dus meer aan anderen denken en ik wat minder.

Maakt niet uit verder, mooi weer nu en ik ga pleiterik.What a day, what a day If you can look it in the face and hold your vomit


Gemene Lepel
Usericon van Gemene Lepel
Posted 18-04-2009 13:12 by Gemene Lepel Profiel van Gemene Lepel

Als de kat van huis is...?


Grey over Kristalnacht: "Als de Joden destijds ook aanslagen hadden gepleegd dan had ik de nazi's misschien wel begrepen."


Dargull
actual size
Usericon van Dargull
Posted 18-04-2009 17:22 by Dargull Profiel van Dargull

@bastianus

Wil toch even kwijt dat je een nogal eenzijdig beeld van ondernemers lijkt te hebben.
Ondernemers en zeker kleine middenstanders zijn over het algemeen geen van het geld bulkende hun personeel uitbuitende schoften die mensen structureel onderbetalen. Heel veel ondernemers verdienen zelf amper meer (of zelfs minder) dan hun personeel en werken voor dat geld veel meer uren.
Verder profiteren ze als zelfstandig ondernemers niet van veel collectieve voorzieningen waarvan hun personeel wel profiteert, maar moet zich daar voor verzekeren (tegen in mijn ervaring vaak schandalige tarieven).
Ondernemers lopen heel veel risico's die hun personeel niet loopt en worden daar in de grote meerderheid echt niet zo heel veel beter van dan hun personeel (mits ze er al beter van worden).

En de helft van alle werkende Nederlanders verdient hun centen in het MKB, regels die heel zinnig lijken om grote multinationals te dwingen hun personeel goed te behandelen, zijn vaak onnodig om kleine ondernemers netjes met hun personeel om te laten gaan, maar kunnen wel de financiële nekslag zijn voor diezelfde kleine ondernemers. Een voorbeeld; Iemand die ziek wordt twee jaar doorbetalen is voor Philips niet zo'n punt, maar voor de kruidenier op de hoek kan het de nekslag zijn (twee jaar iemand doorbetalen + zijn vervanging 2 jaar betalen kost heeeeel veeeeeeeeel geld).

Wellicht ben je, je daar van bewust, maar ik wou het even duidelijk maken voor het geval dat...


bastianus
Usericon van bastianus
Posted 19-04-2009 11:49 by bastianus Profiel van bastianus

@Dargull:
Ja sorry, je hebt gelijk. Misschien moet ik daar voor het gemak even "grote ondernemers" van maken.


Het radicale feminisme is niet eens een lachnummer meer: het is een karikatuur van een parodie op een klucht.


bastianus
Usericon van bastianus
Posted 19-04-2009 11:58 by bastianus Profiel van bastianus

quote:
Op 18 april 2009 0:52 schreef Dappere-Speerwerper het volgende:
"Vanochtend was er bij Ruud de Wild nog een herhaling van een interview met Pim, die man klonk ineens superintelligent vanmorgen."

Pim Fortuyn was natuurlijk niet voor niets hoogleraar in de sociale wetenschappen heh

Ja, en dat was ook te merken uit wat hij zei. Hij had het b.v. over hoe belachelijk het is dat er in zorg en onderwijs zo'n brede managementlaag is, terwijl het juist daar de mensen op de werkvloer zijn die het voor het zeggen moeten hebben en het belangrijkst zijn. Ergens vind ik het toch jammer dat hij het in Nederland niet heeft mogen proberen, want hij had een enorm sterke visie op het overschot aan ambtenaren en bureaucratie.
En wat ik nog erger vind, hij heeft gelijk gekregen. Hij vertelde namelijk dat niemand uit een gevestigde politieke partij in staat was om een eind aan dit systeem te maken, omdat ze er tot over hun oren in betrokken zijn. Dit blijkt, want alle kabinetten hebben beloofd een eind aan de tergende bureaucratie en bijbehorende vriendjespolitiek, baantjestoespelerij en stroperigheid te maken, terwijl het per kabinet Balkenende op mijn werk alleen maar erger is geworden. Alleen een buitenstaander met charisma, visie en gezag, zoals hij dat was, zou daar een eind aan kunnen maken.


Het radicale feminisme is niet eens een lachnummer meer: het is een karikatuur van een parodie op een klucht.


Dargull
actual size
Usericon van Dargull
Posted 19-04-2009 15:33 by Dargull Profiel van Dargull

quote:
Op 19 april 2009 11:58 schreef bastianus het volgende:
Alleen een buitenstaander met charisma, visie en gezag, zoals hij dat was, zou daar een eind aan kunnen maken.


Gaan mijn alarm belletjes van rinkelen. Vooral het narcistische 'zoals hij dat was'.

Zeker om dat die 'buitenstaander met charisma, visie en gezag' daar dan een absolute partij meerderheid in de kamer voor nodig zal hebben.
Anders gaat hij toch echt zaken moeten met het establishment en zal daar al doende onderdeel van worden.

Opmerkelijk overigens dat iemand die in zijn voorgaande stukjes een duidelijk socialistisch geluid over de arbeidsmarkt ten toon spreid, een conservatief liberaal standpunt inneemt over een zo klein mogelijke efficiënte overheid.

Aan de ene kant pleit je voor overheidsprotectie van de 'gewone burger' maar aan de andere kant agiteer je tegen het ambtenaren apparaat dat al die overheidsinmenging in de dagelijkse praktijk mogelijk maakt.
Iets wat zoals je zelf al aangeeft inderdaad ook door de 'Fortuynisten' werd gedaan. En dat klinkt mooi en misschien zou het dat in de praktijk ook wel zijn, maar diezelfde 'Fortuynisten' hebben ons het afgelopen decennium nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag hoe ze dat dan ten uitvoer dachten te brengen (met of zonder meerderheid in de 2e kamer)?

[Dit bericht is gewijzigd door Dargull op 19-04-2009 15:34]


nark
Nieuwe spellin, aude spelling, klotespelling....
Usericon van nark
Posted 19-04-2009 17:28 by nark Profiel van nark

En dat ie bij discussies kwaad weg liep als hij z'n gelijk niet kon halen vond ik ook geen goede karaktereigenschap. En zo had hij dan Nederland willen besturen? Vond dat nogal een enge gedachte.


poep


Rotzak
Usericon van Rotzak
Posted 19-04-2009 20:16 by Rotzak Profiel van Rotzakhttp://www.meatspin.com

Tja, niet iedereen heeft de capaciteiten die de Fuhrer wel had.


Against God and Government


bastianus
Usericon van bastianus
Posted 19-04-2009 20:50 by bastianus Profiel van bastianus

quote:
Op 19 april 2009 15:33 schreef Dargull het volgende:
Gaan mijn alarm belletjes van rinkelen. Vooral het narcistische 'zoals hij dat was'.

Zeker om dat die 'buitenstaander met charisma, visie en gezag' daar dan een absolute partij meerderheid in de kamer voor nodig zal hebben.
Anders gaat hij toch echt zaken moeten met het establishment en zal daar al doende onderdeel van worden.

Opmerkelijk overigens dat iemand die in zijn voorgaande stukjes een duidelijk socialistisch geluid over de arbeidsmarkt ten toon spreid, een conservatief liberaal standpunt inneemt over een zo klein mogelijke efficiënte overheid.

Aan de ene kant pleit je voor overheidsprotectie van de 'gewone burger' maar aan de andere kant agiteer je tegen het ambtenaren apparaat dat al die overheidsinmenging in de dagelijkse praktijk mogelijk maakt.
Iets wat zoals je zelf al aangeeft inderdaad ook door de 'Fortuynisten' werd gedaan. En dat klinkt mooi en misschien zou het dat in de praktijk ook wel zijn, maar diezelfde 'Fortuynisten' hebben ons het afgelopen decennium nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag hoe ze dat dan ten uitvoer dachten te brengen (met of zonder meerderheid in de 2e kamer)?

Goeie vraag, daarover ben ik zelf ook nog in dubio. Ik merk aan de ene kant dat de zwakkeren in de samenleving (hoe patetisch dat ook klinkt) op grote schaal in de steek worden gelaten, en op dat punt is naar mijn idee inderdaad meer overheidsbemoeienis nodig om te voorkomen dat over tien jaar de situatie escaleert. Hiermee doel ik b.v. op randgroepjongeren die zo goedkoop mogelijk begeleid worden, ouders met lagere inkomens die het thuis allemaal niet meer kunnen bolwerken, de zorg waar steeds meer cliënten aan hun lot over gelaten worden.
Aan de andere kant bemerk ik een grote inefficiëntie als gevolg van bureaucratie. Bij een indicatiestelling van een cliënt van mij b.v. moet hij/zij eerst door drie bureaucratische molens alvorens een daadwerkelijk budget voor de zorg toegekend wordt, en daar gaan soms jaren overheen. Dit alles om te voorkomen dat er van voorzieningen misbruik wordt gemaakt, maar aan de andere kant zijn de regels hiervoor zo ondoorzichtig en uitgebreid dat er een heel bataljon aan ambtenaren nodig is om het proces uit te voeren. Daarnaast zijn er nog eens allerlei verschillende regelingen waaronder mensen kunnen vallen.
De zorginstellingen zelf hebben nu ook nog eens allerlei figuren aangesteld om alle regelingen om cliënten heen te coördineren en alle zorgplannen en kwartaalrapportages, budgetbeheer en andere zaken die je verplicht moet kunnen laten zien en doorgeven om "resultaat in je werk" te kunnen aantonen. Alleen al hiervoor is er in mijn bedrijf een hele nieuwe extra geldslurpende managementlaag aangesteld, ten koste van de hoeveelheid "handen aan het bed".
Alleen al door alle kwaliteitcontroles, verantwoordingen en rapportages die je moet maken op je werk is de kwaliteit van de daadwerkelijke zorg, dus aandacht voor de mensen waar het om gaat, gigantisch achteruit gehold.
Waar ik voor pleit is een efficiënte, afgeslankte overheid die zich bezighoudt op een positieve manier met het ervoor zorgen dat het weinige geld dat er voor zorg beschikbaar is daadwerkelijk bij de mensen terechtkomt die het nodig hebben. En niet een controlerende, starre overheid die er middels allerlei ondoorzichtige procedures voor zorgt dat alleen mensen met een grote mond, veel middelen en veel weet van de weg in ambtenarenland de weg naar het geld weten te vinden. En een sterke overheid die durft in te grijpen als managers en directieleden een groot deel van belastinggeld wat bedoeld is om mensen te verzorgen naar zich toe trekken. En niet de excuus-slapjanussen en vriendjespolitici die elkaar mooie commisariaatjes en bestuursfuncties toeschuiven zoals nu.
Het trieste is dat "socialisten" van vroeger, zoals Alders en Kok en andere figuren uit het paarse kabinet, allemaal op belangrijke bestuursfuncties zitten, torenhoge salarissen en bonussen opstrijken en in de media dit ook nog eens allemaal goedpraten. Vandaar dat ik voorstander ben van een overheid die ingrijpt als het nodig is in een oneerlijke salaris/uikeringsverdeling en nivellering voorstaat, maar tegenstander van een groot en log ambtelijk apparaat wat bestaat uit ondoorzichtige procedures die erop gericht zijn om het geld bij sommige cliënten weg te houden en wantrouwer vooral van "socialisten" en andere politici.


Het radicale feminisme is niet eens een lachnummer meer: het is een karikatuur van een parodie op een klucht.


Nimbus
Usericon van Nimbus
Posted 09-05-2009 3:27 by Nimbus Profiel van Nimbuskwelgeest
en de ladyboys
Usericon van kwelgeest
Posted 09-05-2009 22:19 by kwelgeest Profiel van kwelgeest

Het vrije volk.


Niet gehinderd door kennis over daklozen, alleenstaande moeders, minderheden en sociale achterstand. http://www.last.fm/user/kwellie


Dappere-Speerwerper
Stoethaspel
Usericon van Dappere-Speerwerper
Posted 09-05-2009 22:22 by Dappere-Speerwerper Profiel van Dappere-Speerwerperhttp://myspace.com/clemensk

Net zo objectief als IndymediaDit topic is 40 pagina's lang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Index / Nieuws, actualiteit en media Active topics Nieuw topic Vorige pagina | Volgende pagina
http://www.zwaremetalen.com
Powered by ZwareMetalen [PHP] Forum Versie 2.15.0
Optimized for Internet Explorer 6.0 SP2+ / Opera 8+ / Firefox 1+
© 2001 - 2019 Stichting ZwareMetalen