IndexProfielRegistrerenHelpActive TopicsSearch Inloggen
Index / Nieuws, actualiteit en media Nieuw Topic Post Reply
Dit topic is 8 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Auteur:
Topic : 1 april grappen... Vorige pagina | Volgende pagina
she_devil
too true to be true
Usericon van she_devil
Posted 01-04-2004 20:21 by she_devil Wijzig reactieProfiel van she_devilQuote dit berichthttp://shedevil.wiebel.nl

op t veldje van onze universiteit (archeologie) is vannacht een grafheuvel aangelegd


wait for me dragon, we'll meet in the sky


she_devil
too true to be true
Usericon van she_devil
Posted 01-04-2004 20:26 by she_devil Wijzig reactieProfiel van she_devilQuote dit berichthttp://shedevil.wiebel.nl

en in eindhoven bij t station in de buurt hong n kei groot bord met bel 0909... en win een computer...volgens mij was dat ook n grap


wait for me dragon, we'll meet in the sky


bas_bin_laden
WATCH ME ALL, in flames
Usericon van bas_bin_laden
Posted 01-04-2004 20:39 by bas_bin_laden Wijzig reactieProfiel van bas_bin_ladenQuote dit berichthttp://www.thats-me.nl/metalhead

daar kan je dan wel rijk mee worde


yo yo wassup nigga bitches in da house


metal blade
Usericon van metal blade
Posted 01-04-2004 20:43 by metal blade Wijzig reactieProfiel van metal bladeQuote dit bericht

Hoe is 1 april eigenlijk ontstaan?


stigma
awesome
Usericon van stigma
Posted 01-04-2004 21:15 by stigma Wijzig reactieProfiel van stigmaQuote dit bericht

Volgens mij bestaat 1 april al sinds dat men een jaar in maanden ging indelen hoor.


Subtiel kamerolifantje


Schaep
Usericon van Schaep
Posted 01-04-2004 21:15 by Schaep Wijzig reactieProfiel van SchaepQuote dit bericht

quote:
Op 1 april 2004 20:43 schreef metal blade het volgende:
Hoe is 1 april eigenlijk ontstaan?
metal blade
Usericon van metal blade
Posted 01-04-2004 21:45 by metal blade Wijzig reactieProfiel van metal bladeQuote dit bericht

quote:
Op 1 april 2004 21:15 schreef Schaep het volgende:?


aerodis
Usericon van aerodis
Posted 01-04-2004 21:50 by aerodis Wijzig reactieProfiel van aerodisQuote dit bericht

door een harlekijn, die met een worst op zijn hoofd werd geslagen, ipv. met een zwaard. Dat was de grap van de koning, die hem een straf had opgelegd. Hij wilde de harlekijn voor gek zetten. De harlekijn bleef echter als dood op de grond liggen, waardoor de koning dacht dat hij echt dood was. De harlekijn was niet dood, haha 1 april.

zo.

[Dit bericht is gewijzigd door aerodis op 01-04-2004 21:50]


Claw
GRAFSTEEN DIAGRAMMEN!
Usericon van Claw
Posted 02-04-2004 8:04 by Claw Wijzig reactieProfiel van ClawQuote dit berichthttp://www.aardtmann.tk/

Je kan nu met Two-Headed Ogres spelen in World of Warcraft!

http://www.worldofwarcraft.com/info/races/two-headed-ogre.shtml


Death Metal heerscht! Check de nieuwe Suffocation en Prostitute Disfigurement!!! (Veel beter dan Doom Metal )


Schaep
Usericon van Schaep
Posted 02-04-2004 10:23 by Schaep Wijzig reactieProfiel van SchaepQuote dit bericht

quote:
Op 1 april 2004 21:45 schreef metal blade het volgende:
?


De vraag klonk een beetje maf, maar het heeft een poosje geleden wel in de Donald Duck gestaan. Ik ben alleen weer vergeten wat er precies stond.


ElitE
Man Is But a Worm
Usericon van ElitE
Posted 02-04-2004 19:04 by ElitE Wijzig reactieProfiel van ElitEQuote dit berichthttp://www.last.fm/user/brambeer/

Femke Halsema wilde een minister van liefde


♂ <o((((>< <o((((>< <o((((><
♀<o(((>< <o(((><


M.
Schwarzgerät
Usericon van M.
Posted 02-04-2004 19:07 by M. Wijzig reactieProfiel van M.Quote dit bericht

Zooo.

Bron

quote:

1 april
Inleiding

1 april is een dag waarop men elkaar voor de gek houdt. Iedereen, ongeacht zijn positie of leeftijd, kan op die dag het slachtoffer worden van spot, en omgekeerd kan iedereen op deze dag ook zelf de grappenmaker zijn. De hedendaagse aprilgrap komt voor in groepen waarin men elkaar kent, vooral in de familie, op school of op het werk. Daarnaast maken de media grappen met een anoniem publiek. Onder de schijn van waarheid verspreiden kranten en elektronische media jaarlijks alle mogelijke fantastische berichten om ze de volgende dag weer als grap te ontmaskeren. De aandacht die mediagrappen trekken en het commentaar dat ze uitlokken, dragen er in belangrijke mate toe bij dat de traditie in stand blijft.

Eén van de meest voorkomende vormen van de aprilgrap is die waarbij iemand of een menigte op de been wordt gebracht voor iets dat er niet blijkt te zijn of niet blijkt te bestaan. Wie erin loopt, wordt uitgelachen. Het is 1 april! ?1 april? is zowel de datum als de naam van de traditie én de uitroep waarmee men het slachtoffer bespot. Het slachtoffer zelf is de aprilgek die zich voor de gek heeft laten houden of, zoals men in België zegt, naar april heeft laten verzenden.
Verspreiding en herkomst

De traditie om op 1 april grappen te maken bestaat niet alleen in Nederland. De grap komt op ongeveer dezelfde manier in grote delen van Europa voor en is ook bekend in Amerika, Rusland, Australië en Noord-Afrika. Hij wordt voor het eerst vermeld in een Franse bron in 1508. De eerste vermelding in een Nederlandse bron dateert uit 1539. De geschiedenis gaat dus tenminste terug tot het begin van de zestiende eeuw. De wijde verspreiding van het verschijnsel wijst echter op een hogere ouderdom. Over de herkomst van ?1 april? zijn in de loop van de tijd uiteenlopende hypothesen opgesteld, die geen van allen tot een oplossing hebben geleid. Ze hebben er eerder toe bijgedragen dat het onderwerp een eigen folklore heeft ontwikkeld.

Men heeft bijvoorbeeld verklaringen gezocht in het wisselvallige aprilweer en parallellen gezien in de Germaanse mythologie of in de bijbelse geschiedenis. In verschillende landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen aangevoerd als begin van de traditie. Deze verklaringen, die waarschijnlijk ooit zelf als aprilgrap zijn verzonnen, leiden soms tot op de dag van vandaag een hardnekkig leven. Zo denkt men in Nederland nog vaak dat de grappenmakerij begonnen is met de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572.

In het serieuze historische onderzoek heeft men vergelijkingen getrokken met grappenfeesten in de klassieke oudheid (lachriten in Thessalië en de Romeinse narrenfeesten, de Quirinalia), in het oude India (het Holifeest) of met middeleeuwse narrenfeesten, zoals carnaval, die allen in het voorjaar werden gevierd. Bewijzen konden echter niet gevonden worden.

Antropologen hebben tenslotte gewezen op de functie van 1 april als bijzondere dag op de jaarkalender. De oude agrarische samenleving was afhankelijk van de wisseling van seizoenen. Bepaalde data, vaak de eerste en laatste dag van een maand, werden gebruikt als markering en viering voor die overgangssituaties en zoals bij veel feesten speelden grappen daarbij een rol. 1 april zou dan als de eerste dag van de eerste lentemaand gevierd zijn met grappen.
?1 april? in Nederland

1. De grap onder bekenden

Over de viering van 1 april in Nederland is tot het eind van de negentiende eeuw heel weinig bekend. In 1539, de eerste vermelding van de traditie in onze omgeving (Zuid-Nederland: Gent), is de grap onderwerp van een gedicht van de rederijker Eduard de Dene. Het is een parodie op ?1 april? waarin een knecht het plan van zijn heer om hem te verzenden doorziet.

Dat 1 april in ieder geval in de negentiende eeuw een algemeen bekende grappendag was, blijkt uit de observaties van de cultuurhistoricus Jan ter Gouw. In 1871 constateert deze dat de grappenmakerij een onschuldige bezigheid is geworden voor kinderen en schooljeugd. Vóór die tijd nam volgens hem iedereen deel aan de traditie, ook intellectuelen die er een denkspel in zagen. Het moet toen voor veel slachtoffers een weinig zachtzinnig gebruik zijn geweest, waarbij veel slachtoffers op hun tocht om onmogelijke boodschappen een pak slaag konden verwachten.

In 1965 wordt in de antwoorden op een vragenlijst over het onderwerp eveneens een afname van de traditie gemeld. Daarnaast wordt echter gewezen op een toename van de grap in de media. De aprilgrappen die men nog kent in 1965, komen in grote mate overeen met de grappen die in andere landen zijn gedocumenteerd. De belangrijkste traditionele vormen, die genoemd worden, zijn: 1. (veel door kinderen toegepast iemand naar iets laten kijken; wie kijkt is de aprilgek. 2. (veelgenoemd als een oudere traditie iemand, meestal kinderen, knechten en nieuwelingen, ergens heen sturen om een denkbeeldig voorwerp te halen. 3. een bericht verspreiden dat ergens iets bijzonders aan de hand is; (deze grappen verschijnen ook vaak in kranten).

De functie van de aprilgrap in de negentiende-eeuwse samenleving was om door middel van een tijdelijke omkering van waarden de sociale verhoudingen te bevestigen. Tegenwoordig speelt de aprilgrap als gevolg van de individualisering van de maatschappij steeds minder een rol in de sociale omgang. In een besloten kring van bekenden (in de familie, op school op het werk) kan de grap nog wel functioneren en de groepsband versterken.

2. De publieke grap

Waar de sociale contacten op buurtniveau zijn afgenomen, zijn de communicatie en uitwisseling op een ruimer, publiek en anoniem niveau juist gegroeid. De massamedia zijn de belangrijkste bemiddelaars in die communicatie en met de jaarlijks terugkerende aprilgrap, een tijdelijk leugenbericht, bevestigen ze het belang van betrouwbare nieuwsvoorziening. In recent Zweeds onderzoek is op deze ontwikkeling in de 1 apriltraditie expliciet gewezen.

Sinds het eind van de negentiende eeuw worden er aprilgrappen in kranten gemaakt. Een van de eerste spotberichten verscheen in de London Evening Standard in 1846: de aankondiging van een grote ezelshow die op 1 april zou worden gehouden. Aprilgrappen in de media geven commentaar op allerlei actuele gebeurtenissen en controverses, veelal in de lokale en regionale politiek, en spelen in op menselijke gevoeligheden. De inhoud en de gevolgen van de grappen worden de volgende dag door de redacties besproken. Sommige thema's en vormen keren regelmatig terug.

In de jaren 70 van de twintigste eeuw neemt de aprilgrap in de media toe. De grap verschijnt zelfs als voorpaginanieuws in de landelijke dagbladen. Ze blijft echter ook een belangrijke rol spelen in de regionale pers. Tegenwoordig worden aprilgrappen in toenemende mate gebruikt voor commerciële doeleinden en krijgen ze een steeds professioneler karakter. Ook in de wereld van de elektronische media heeft de aprilgrap zijn intrede gedaan. Bedrijven op internet bieden kant-en-klare 1-april-e-mails aan.
Nationaal 1-april-genootschap

Op 1 april 1962 kwam de beeldhouwer Edo van Tetterode in het nieuws met een aprilgrap. Hij liet op het strand bij Zandvoort een beeld van het Paaseiland, de Loeres, aanspoelen. De media verspreidden het bericht en velen kwamen er op af. Pas dagen later heeft Van Tetterode zich als maker bekend gemaakt. De grap was in samenwerking met de NCRV-televisie in scene gezet. Naar aanleiding van deze grap heeft Van Tetterode het Nationaal 1-april-genootschap opgericht dat vanaf 1963 jaarlijks een bronzen loeres uitreikte voor de beste grap, niet alleen van 1 april, maar van het hele afgelopen jaar. Het genootschap stelde zich ten doel de humor in brede zin te bevorderen en heeft haar bekroningen na 1968 nog uitgebreid.

Na de dood van Van Tetterode in 1996 werden de activiteiten gestaakt en is het genootschap opgeheven.
1 april-viering in Den Briel

In Den Briel wordt sinds 1966 jaarlijks op 1 april de bevrijding van de stad door de watergeuzen in 1572 gevierd en als historisch kostuumstuk nagespeeld. Tot die tijd was de historische gebeurtenis eerst als eeuwfeest en later achtereenvolgens als vijftig-, vijfentwintig- en vijfjarig jublileum herdacht. Het feest heeft sinds 1966 een steeds professioneler karakter gekregen.


Bronnen en literatuur

Jan ter Gouw, De volksvermaken (Haarlem 1871).

Pr. Janssen C.ss.R., ?Een-april, verzendekensdag. Betekenis en oorsprong?, Oostvlaamsche Zanten 33, 4 (1958) 107-122.

Alan Dundes, ?April fool and april fish. Towards a theory of ritual pranks?, Etnofoor 1, 1 (1988) 4-14.

Remco Ensel, ?Held voor één dag: 1 april-viering in Brielle?, in: J. Boissevain (red.) Feestelijke vernieuwing in Nederland? (Amsterdam 1991) 27-40.

C. Glaudemans, ?De grap van 1 april. Alva?s bril en Brielle?, Brielse Mare 4, 1 (1994) 6-19.

Michael H. Faber, ?Getrennte Telefonzellen für Damen und Herren. Aprilscherze in deutschen Tageszeitungen 1960 bis 1982?, in: H. Mannheims, G. Kehren, P. Oberem (Hg.), Volkskundliche Grenzgänge. Festgabe der Schülerinnen und Schüler H.L. Cox zum 60. Geburtstag. (Erkelenz 1995) 1-31.

Jochum Stattin, ?On the serious side of April fooling. When it is permitted to joke about important matters?, in: J. Frykman and O. Löfgren (ed.), Force of habit. Exploring everyday culture (Lund 1996) 119-127.

Eveline Doelman, ?1 april?, Respons 4 (2000)18-26.

Vragenlijst 31 (1965) Archief Meertens Instituut.

Knipselarchief Meertens Instituut.

Geen dank


Fickt nicht mit dem Raketemensch!!


Faust
Annoying.
Usericon van Faust
Posted 02-04-2004 20:24 by Faust Wijzig reactieProfiel van FaustQuote dit bericht

Suffocation uit elkaar
Kreeg 'n e-mail van 'n kameraad.


Chelman
Krijg de bloemetjes
Usericon van Chelman
Posted 29-03-2006 22:06 by Chelman Wijzig reactieProfiel van ChelmanQuote dit bericht

En de prijs voor slechtste 1 April grap gaat naar:
quote:

De Stichting Reinwater vindt dat de vleessector moet stoppen met de productie van palingworst vanwege de slechte palingstand in Nederland en de rest van Europa. Middels deze voorlopige maatregel kan er voorkomen worden dat de aalsoort verdwijnt uit de Nederlandse wateren. De paling wordt in heel Europa steeds meer bedreigd door overbevissing en waterkrachtcentrales. "Om deze reden dringen we aan op een voorlopige stop op het gebruik van paling voor deze worstproductie”, zo stelt woordvoerder T. Lycklama vandaag. Aanstaande zaterdag zal de stichting met een petitie aan de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) aandringen op de productiestop.
KOSOVO JE SRBIJA! SVETA SRPSKA ZEMLJA !


Sater
Usericon van Sater
Posted 30-03-2006 6:14 by Sater Wijzig reactieProfiel van SaterQuote dit bericht

Zaterdag komt Mission Impossible 3 op tv (Veronica)


one who puts salt in the sugarbowl is a misantrophe


Jenje
The power of the riff compels me
Usericon van Jenje
Posted 30-03-2006 8:55 by Jenje (Speciaal lid) Wijzig reactieProfiel van JenjeQuote dit bericht

Die is heel slecht .... die grap dan ....


WhiteRider
Usericon van WhiteRider
Posted 30-03-2006 15:51 by WhiteRider Wijzig reactieProfiel van WhiteRiderQuote dit bericht

Je veter zit los.


Chelman
Krijg de bloemetjes
Usericon van Chelman
Posted 30-03-2006 15:52 by Chelman Wijzig reactieProfiel van ChelmanQuote dit bericht

Ik heb geen...oh wacht...


KOSOVO JE SRBIJA! SVETA SRPSKA ZEMLJA !


aerodis
Usericon van aerodis
Posted 30-03-2006 18:48 by aerodis Wijzig reactieProfiel van aerodisQuote dit bericht

En het is nog niet eens 1 april.


Heiden
Postheiden
Usericon van Heiden
Posted 30-03-2006 21:08 by Heiden Wijzig reactieProfiel van HeidenQuote dit bericht

zijn gay and overrated.


Een Betekenisloos Bestaan in de Onmeetbare Enormiteit van Ruimte en Tijd.


MMayo
Whut?
Usericon van MMayo
Posted 30-03-2006 21:20 by MMayo Wijzig reactieProfiel van MMayoQuote dit bericht

De grap op het werk..

Vandaag een memo in postvak, dat we door financiele problemen op stichtingsniveau vanaf maandag 2 clienten per groep extra erbij krijgen.

Wel een beetje jammer deze grap, geen bijeenkomst (waardoor het ongeloofwaardig is), geen informatie betreft welke clienten (nog ongeloofwaardiger) en ook nog eens onder naam van onze manager gestuurd.. die vandaag niet eens aanwezig was.


Iskariot
Vulgaris Magistralis
Usericon van Iskariot
Posted 31-03-2006 0:32 by Iskariot Wijzig reactieProfiel van IskariotQuote dit bericht

quote:
Op 30 maart 2006 21:20 schreef MMayo het volgende:
De grap op het werk..

Vandaag een memo in postvak, dat we door financiele problemen op stichtingsniveau vanaf maandag 2 clienten per groep extra erbij krijgen.

Wel een beetje jammer deze grap, geen bijeenkomst (waardoor het ongeloofwaardig is), geen informatie betreft welke clienten (nog ongeloofwaardiger) en ook nog eens onder naam van onze manager gestuurd.. die vandaag niet eens aanwezig was.


En dalijk blijkt het geen grap te zijn


Ethereal
Rawr.
Usericon van Ethereal
Posted 31-03-2006 1:05 by Ethereal Wijzig reactieProfiel van EtherealQuote dit berichthttp://www.captainalbatross.nl

In de april editie van de consumentengids (die dus vorige week al uitkwam) stond een stukje over DVD-branders.. En daaronder een plaatje van een apparaat waar bijstond:
"Heeft u er ook zo'n hekel aan dat als u een DVD huurt dat u de DVD dan eerst volledig terug moet spoelen? Nu is er de DVD rewinder!"

Ik heb het echt 5x moeten lezen, dacht dat ik gek werd, begon al te twijfelen aan mijn technologische kennis (wat, zouden er dan nieuwe soorten DVD's uit zijn?) voordat ik doorkreeg dat het de april-editie betrof


Hi! I'm a signature virus. Please copy me into your sig to help me spread.


MMayo
Whut?
Usericon van MMayo
Posted 31-03-2006 1:31 by MMayo Wijzig reactieProfiel van MMayoQuote dit bericht

quote:
Op 31 maart 2006 0:32 schreef Iskariot het volgende:
En dalijk blijkt het geen grap te zijn


Het is een grap, is geen twijfel over mogelijk.


RrroooaaarrR
as "The Chief"
Usericon van RrroooaaarrR
Posted 31-03-2006 20:01 by RrroooaaarrR Wijzig reactieProfiel van RrroooaaarrRQuote dit berichtDit topic is 8 pagina's lang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Index / Nieuws, actualiteit en media Active topics Nieuw topic Post reply Vorige pagina | Volgende pagina
http://www.zwaremetalen.com
Powered by ZwareMetalen [PHP] Forum Versie 2.15.0
Optimized for Internet Explorer 6.0 SP2+ / Opera 8+ / Firefox 1+
© 2001 - 2021 Stichting ZwareMetalen